УСЛУГИ

Адвокатска кантора „Евелина Божикова и партньори” предоставя:

 • правни консултации и съвети на физически и юридически лица;
 • изготвяне на договори, становища и анализи;
 • абонаментно правно обслужване на дружества и общини;
 • процесуална защита пред съдебни и арбитражни органи;


СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

Екипът на кантората осъществява своята дейност в областите на:

 • търговско и корпоративно право
 • облигационно и вещно право
 • данъчно и административно право
 • трудово право
 • семейно и наследствено право
 • право на Европейския съюз и международно право
 • процесуално представителство
Прочети повече


АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ

В рамките на договор за абонаментно обслужване предоставяме следните основни юридически услуги:

 • юридически консултации - устни и писмени, във връзка с дейността на търговеца и правоотношенията, в които той участва;
 • изготвяне на проектодоговори и правно обслужване на търговски сделки;
 • съдействие при изготвяне на трудовоправна документация – трудови договори, заповеди за налагане на дисциплинарни наказания и пр.;
 • участие в работни срещи и преговори с настоящи или потенциални контрагенти;
 • процесуално представителство по търговски, вещни, административни и трудови дела;
 • процесуално представителство по изпълнителни дела и юридическо съдействие за събиране на проблемни търговски вземания.

Прочети повече