Адвокатска кантора
„Евелина Божикова и партньори”

гр. Пловдив 4000,
ул. „Парчевич” № 2,
Бизнес център, офис 302

Тел. (032) 624692
Факс: (032) 628100

mail: office@b-legal.bg