НЕЛИ СИМЕОНОВА

 

Нели Симеонова

завършва право в Софийски университет „Св. Климент Охридски” през 1995 г. От 1997 г. е вписана като адвокат в Пловдивска адвокатска колегия и неизменно до днес упражнява адвокатска професия.

Адв. Нели Симеонова практикува предимно в областта на гражданско и корпоративно право с акцент върху дружествено право, търговски сделки и несъстоятелност, обществени поръчки и концесии. Адв. Симеонова има значителен опит и положителни резултати в процесуална защита пред съдебни и арбитражни органи.

Владее английски език.

n.simeonova@b-legal.bg