МАРТА БОЖИКОВА

 

Марта Божикова

завършва право в Софийски университет „Св. Климент Охридски” през 2004 год. След вписването си в Адвокатска колегия – Пловдив през 2005, тя завършва магистърска степен по право на Европейския съюз и специализация по конкурентно право в Университета „Карлос III” в Мадрид, Испания.

Професионалната й реализация продължава в Брюксел, Белгия, където в периода 2006-2007 год. Марта работи като адвокат в международната правна кантора „O’Connor and Company”. От декември 2007  до септември 2008 год. тя изпълнява длъжността заместник-кмет по европейски политики и международно сътрудничество в Община Пловдив.

От октомври 2008 год. Марта Божикова работи отново като адвокат и е част от екипа на Адвокатска кантора „Евелина Божикова и партньори”. Тя специализира професионалната си дейност в областта на правото на Европейския съюз и международното търговско право, корпоративно и конкурентно право, обществени поръчки.

През 2010 год., в рамките на проект зa повишаване на капацитета на Дирекция „Съвет по законодателство” към Министерство на правосъдието, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, Марта е един от лекторите на обучителен семинар на тема: „Нормотворчески техники на Европейския съюз за изготвяне на актове”.

От март 2011 год. работи като юридически консултант по проекта „Разработване на пакет документи, насочени към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив”.

Владее английски и испански език.

m.bozhikova@b-legal.bg