ХРИСТО МАТЕЕВ

 

Христо Матеев

завършва право в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” през 2005г., а от м. октомври 2005г. е редовен специализант, специалност “Правна закрила на интелектуалната собственост” в Технически университет – София, филиал Пловдив. Същата година започва работа в Адвокатска кантора „Евелина Божикова и партньори”. От 2006г. е вписан като адвокат в Пловдивска адвокатска колегия.

В кантората адв. Христо Матеев профилира дейността си в оказване на правна защита и съдействие в областта на административните и съдебни процедури по устройствено планиране на територията и строителството. Активно практикува в областта на търговското, гражданското и патентното право. Успешно осъществява процесуално представителство пред съдебните органи.

Владее английски език.

h.mateev@b-legal.bg