ЕВЕЛИНА БОЖИКОВА

 

Евелина Божикова

завършва право в Софийски университет „Св. Климент Охридски” през 1980 год., а от 1982 година е вписана като адвокат към Адвокатска колегия – Пловдив. През 1993 год. провежда специализация по немско търговско право в една от най-престижните адвокатски кантори в гр. Кьолн, Германия – „Wirtz&Kraneis”.

Активната адвокатска практика на Евелина Божикова е свързана преимуществено с процесуална и консултантска защита на корпоративните интереси на търговци и общини. Тя има значителен опит в административното право, включително и в атакуването на незаконосъобразни нормативни и общи административни актове, съдебните решения по които са не само в частен, но и в обществен интерес. Успешна и богата е практиката на адв. Евелина Божикова и по данъчни дела за оспорване на ревизионни актове.

Адв. Евелина Божикова е член на Бизнес експертен съвет – Пловдив от 2009 г. и участва активно в усилията на организацията за създаване на по-добра бизнес среда в Пловдив.

Владее немски език

e.bozhikova@b-legal.bg