ЗА НАС

Адвокатска кантора „Евелина Божикова и партньори” е независима юридическа кантора със седалище в гр. Пловдив. Кантората специализира дейността си основно в областта на търговско и корпоративно право, облигационно и вещно право, данъчно и административно право, трудово право, право на Европейския съюз и процесуално представителство.

Адвокатска кантора „Евелина Божикова и партньори” обслужва както български, така и чуждестранни физически и юридически лица, съобразно възникналите пред тях юридически проблеми.

Адвокатите от кантората притежават пълни права за процесуално представителство, което гарантира успешно защитаване на интересите на клиентите ни пред съдебните и арбитражни институции по различни видове търговски, граждански, трудови и административни дела.

Кантората притежава значителен опит в консултирането по въпроси, свързани с прилагането на правото на Европейския съюз и изготвянето на проекти по Структурните фондове на ЕС и други европейски програми. Кантората подготвя и участва активно в процедури, свързани с обществени поръчки и концесии.

 ЕКИП

Юридическият екип включва четирима адвокати с пълна адвокатска правоспособност – Евелина Божикова, Нели Симеонова, Марта Божикова и Христо Матеев.

Освен на български език, предлагаме на нашите клиенти обслужване и на английски, немски и испански език.